ITprint Slovakia, s.r.o.
Moldavská cesta 1165/29
040 11 Košice

IČO: 50 723 154
IČ DPH: SK212 046 54 79

Tatra Banka (€) : 2947035782/1100
IBAN: SK27 1100 0000 0029 4703 5782
SWIFT: TATR SK BX
Prevádzka
ITprint Slovakia, s.r.o.
Čermeľská cesta 3
040 04 Košice
Mail: objednavky@itprint.sk
Telefón: +421 948 949 880

Máte otázky? Napíšte nám.

Odoslať formulár je možne až po potvrdení, že nie ste robot.